Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ο σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον και η προσφορά στη κοινωνία είναι οι βασικές αξίες που διέπουν τη δράση του Ομίλου Εύρηκα από την ίδρυσή του.

O Όμιλος Εύρηκα, εφαρμόζει ένα μοντέλο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σκοπός του οποίου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του σε συνδυασμό με την ευημερία όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του. Άρρηκτα συνδεδεμένος με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί, στηρίζει δραστηριότητές τους, προσφέρει χορηγίες και δωρεές προιόντών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα και συνδράμει, με αίσθημα οικολογικής συνείδησης στο έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Περισσότερα