Επικοινωνία

Ερωτήσεις; Σχόλια;

Έχετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με τον όμιλο Εύρηκα ή τα προϊόντα μας; Είμαστε πάντα πρόθυμοι να ακούσουμε τους καταναλωτές μας. Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail χρησιμοποιώντας το παρακάτω έντυπο.

Για να ανταποκριθούμε καλύτερα στο αίτημα ή τα σχόλιά σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία παρακάτω: